top of page
Title
Preis
Sale Preis
1. Mega Sponsor
CHF 13'000.00
CHF 11'700.00 *
7. Mini-Sponsor
CHF 4'800.00
CHF 4'320.00 *
6. Basis-Sponsor
CHF 6'000.00
CHF 5400.00 *
5. Sponsor
CHF 7'000.00
CHF 6'300.00 *
4. Top-Sponsor
CHF 8'000.00
CHF 7'200.00 *
3 Premium-Sponsor
CHF 9'000.00
CHF 8'100.00 *
2. Hauptsponsor
CHF 11'000.00
CHF 9'900.00 *
bottom of page